top of page
Image by Gift Habeshaw

מעקות בטיחות להצבה זמנית

wallstop 65-1  &  Wallstop 80-1

גדר 3.PNG

תיאור כללי

מקטעי בטון טרומי מוקפים במסגרת פלדה. המעקה הינו דו-צדדי כאשר היחידות מגיעות עם פרופיל ממלבני צר ברוחב 12 ס"מ, גובה 64 ס"מ ואורך 6 מ'. חיבור יחידות המעקה מתבצע באמצעות מחברי פלדה ורגליות פלדה ברוחב 30 ס"מ.

מפרט טכני:

יצרן - תנועה פתוחה/WALLSTOP 

אורך מזערי (נבחן) - 132

דרגת רוחב פעיל (מ') - (T1 - W1 (<=0.6), T3 - W2 (<=0.8

חדירה מעבר למעקה (מ') - -

ASI ברמת -  (A (0.4

רוחב פעיל (מ') - (H1 - W5 (<=1.7

חדירה מעבר למעקה (מ') - (VI6 (<=2.1

ASI ברמת -  (B (1.1

מעקה WALLSTOP Mobil 65-1

איך זה נראה בשטח?

מעקה WALLSTOP Mobil 80-1

גדר.PNG

תיאור כללי

מקטעי בטון טרומי מוקפים במסגרת פלדה. המעקה הינו דו-צדדי כאשר היחידות מגיעות עם פרופיל ממלבני צר ברוחב 12 ס"מ (10 ס"מ בקצה העליון), גובה 79 ס"מ ואורך 6 מ'. מילוי הבטון במעקה מסוג C30/37, עם זיון. חיבור יחידות המעקה מתבצע באמצעות מחברי פלדה ורגליות פלדה ברוחב 30 ס"מ.

מפרט טכני

יצרן - תנועה פתוחה/WALLSTOP 

אורך מזערי (נבחן) - 132

דרגת רוחב פעיל (מ') - ( T1, T3, W1 (<=0.6

חדירה מעבר למעקה (מ') - (VI2 (<=0.8

ASI ברמת -  ( A (0.4

רוחב פעיל (מ') - (H1, W4 (<=1.3

חדירה מעבר למעקה (מ') - (VI5 (<=1.7

ASI ברמת -  (B (1.1

תוספת למעקה

במציאות של היום, חלק מהעבודה מתבצעת באזורים מיושבים בתוך שטחים עירוניים. חלק מהפעמים, העבודות דורשות מהתושבים לבצע מעקף שמאריך את המסלול הרגיל שלהם. חלק מהתושבים מצפצפים על הסכנות ומחליטים לקצר את מסלולם ע"י מעבר מעל המעקה ודרך אתר העבודה תוך סיכון חייהם וסיכון ציבור הנהגים. רשת הביטחון שמתחברת למעקה המדובר, עוזרת למנוע מצבים אלו ובכך מונעת סיכון חיי אדם ותאונות דרכים מיותרות.

רשת.PNG

מידע נוסף

להצעת מחיר ומידע במייל

חיבורים בין המעקות

להצעת מחיר ומידע בטלפון

bottom of page